Meniul
căruța ta

Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Termenii şi condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de produse de către S.C. Kelik Shoes S.R.L., prin intermediul magazinului online www.kelik.ro Legea practicata in prezentul contract este cea a statului român.

Prezenta secțiune definește orice contract în temeiul căruia Vânzătorul, www.kelik.ro, transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora.

Folosirea acestui site implică acceptarea Termenilor şi Condițiilor listate mai jos.

În cazul în care ne informați, înainte de încheierea contractului (verificarea comenzii), că solicitați livrarea înainte de sau la o dată anume precizată, această dată fiind esenţială din punctul dvs. de vedere, vă rugam să nu plasați comanda, kelik.ro neasumându-și responsabilitatea pentru livrări la date fixe, ci înăuntrul termenului fixat în prezentul contract.

Prin accesarea în continuare a site-ului de către dvs. reiese acordul dvs. expres, explicit și în cunoștința de cauza cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor contractuale, contractul producând efecte obligatorii asupra dvs.

Totodată, prin plasarea unei comenzi de către dvs. pe acest site, recunoașteți în mod explicit că această comandă implică o obligație directă de a plati vânzătorului kelik.ro.

Preambul

Cumpărător - persoană fizică sau juridică sau altă entitate care își face un cont pe site și care plasează o Comandă confirmată de Vânzător.

Vânzător - S.C. Kelik Shoes S.R.L.
Datele de contact sunt disponibile în secțiunea "CONTACT".

Comandă - un document electronic apărut ca formă de comunicare între kelik.ro și Cumpărător, prin care kelik.ro este de acord să livreze produsele comandate și Cumpărătorul este de acord să achite contravaloarea acestora.

Produse - bunuri care urmează a fi furnizate de către S.C. Kelik Shoes S.R.L. Cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat. Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.

Informații despre produse Produsele comercializate prin intermediul site-ului www.kelik.ro sunt noi și în momentul livrării sunt insoțite de factura fiscală, conform legislației în vigoare.

kelik.ro poate publica pe site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acestă sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Produsele sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului contract și în limita stocului disponibil.

Din acest motiv kelik.ro își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în stocul magazinului, produsele ramase se demonstrează a fi neconforme pentru livrare sau din motive independente de kelik.ro

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) reprezintă o informare a clientului din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate si cu titlu de prezentare.

Preturile afișate pe site sunt exprimate în lei. Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel afișat pe site în momentul plasării comenzii.

Cumpărătorul va fi obligat să achite și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură, suportate de profesionist pentru a vă pune în posesia produselor comandate, costuri care se adaugă la prețul produselor comandate.

In cazul plaților online Vânzătorul nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Ne rezervăm dreptul de a schimba prețul produselor prezentate pe site fără o notificare prealabilă. Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii plasate de dvs. nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email la adresa specificată de dvs. la înregistrare.

kelik.ro oferă garanția prevăzuta de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop.

Cumpărătorul este de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propria raspundere.

Nu suntem responsabili pentru posibilele diferențe de culoare între cea afișată pe monitorul dvs. și cea a produsului sau decalajele în ceea ce privește măsura/dimensiunea produselor, datorită particularităților acestora.

Garanția legală de conformitate a produselor Toate produsele comercializate de către site-ul nostru, beneficiază de condiții de garanție de conformitate conform legislației în vigoare.

Termenul de garanție de conformitate oferit de kelik.ro (inclusiv pentru vicii ascunse) este cel prevazut de legislatia in domeniu, iar garantia comerciala acordata este de 30 zile și se calculează de la data livrării produsului.

Produsele comercializate de S.C. Kelik Shoes S.R.L. sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Garanție voluntară convențională se poate acorda doar dacă producătorul oferă o astfel de garanție comercială.

În nici într-un caz, drepturile consumatorului nu sunt afectate de existenta sau inexistentă unei garanții convenționale comerciale.

Dacă sunteți persoană fizică, vă reamintim drepturile dvs. ca și consumator prevăzute în Legea nr.

449/2003, în special art. 9-14, și anume:

"Art. 9 - Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10 - În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privând acest


produs, în condiţiile art. 13 şi 14.

Art. 11 - (1) În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situației în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:
- valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
- importanţa lipsei de conformitate;
- dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru
consumator.
(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.
(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp,
stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acestă a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.
(5) În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.
Art. 12 - Noţiunea fără plată, prevăzută la art. 10 şi 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.
Art. 13 - Consumatorul poate solicită o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:
- dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
- dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
- dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.
Art. 14 - Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră."

Comanda

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda angajându-se la plată prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Dacă kelik.ro confirma comanda integral, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Acceptarea Comenzii de către kelik.ro se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (via e-mail) din partea kelik.ro către Cumpărător, conform căreia Comanda a fost verificată, și urmează să intre în procesul de livrare, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.

kelik.ro nu consideră o comanda neconfirmată, adică pentru care nu a fost trimis email de confirmare,

ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract întra în vigoare la confirmarea finală a Comenzii de către kelik.ro

DREPTUL DE RETRAGERE

Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice.

Pentru cumpărăturile online cu livrare prin curier:

Conform art. 9 din OUG 34/2014, vă informam că beneficiați de o perioadă de 14 zile de la primirea coletului pentru a ne informa cu privire la retragerea din contract și returna Bunurile, fără a fi nevoit să vă justificați decizia de retragere şi fără a suportă alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din OUG nr.34/2014, adică să achitați:
- costurile suplimentare în cazul în care ați ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea
standard oferită de Vânzător;
- costurile directe legate de returnarea produselor;
- sunteți responsabil și în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea
acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor, in conformitate cu dispozitiile OUG 34/2014.

Reclamații

kelik.ro răspunde în perioada de garanție pentru calitatea produselor vândute, conform legislatiei in domeniu.

Toate reclamaţiile se vor formula în scris sau telefonic, de îndată ce este practic posibil şi în orice caz, în termen de maxim 14 zile de la recepționarea comenzii de către Cumpărător prin contactarea Relații Clienți, scris via e-mail pe adresa info@kelik.ro sau telefonic la 40 732 776285
Reclamaţia trebuie documentată prin punerea la dispoziţie a tuturor datelor relevante privând evenimentul invocat. Reclamantul trebuie să pună la dispoziţia kelik.ro numărul comenzii/facturii, documentul de transport (AWB), motivul reclamaţiei, fotografii (în cazul produselor neconforme/deteriorate) cauzele presupuse a fi condus la reclamaţie, pretenţiile clientului.
Nicio reclamație nu va fi luată în calcul dacă marfa a fost modificată sau s-a intervenit în orice fel asupra ei.

Termenul de soluţionare a reclamaţiei va fi de maxim 10 zile de la data primirii coletului continand produsul reclamat, pentru orice alt motiv care excede prevederile Legii 449/2004, OG 21/1992 si OUG 34/2014.

Confidențialitatea datelor și comunicări comerciale kelik.ro ofera potectie persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date. Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajam să nu transmitem datele personale ale acestora către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale referitoare la activitatea noastra.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr.

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice kelik.ro are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. sau o altă persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și sa solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată prin postă pe adresa societarii noastre.

Securitatea datelor și comunicările comerciale

Datele personale colectate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site.
Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor,
eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. numai cu acordul prealabil al utilizatorului site-ului.Ne obligam să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând
informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

kelik.ro nu promovează spam-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia. Comunicările realizate de către kelik.ro prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și onforme

ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.


Frauda
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului

kelik.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul kelik.ro, va fi considerată

tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației romane în vigoare de către

autoritățile competente.

Limitare de responsabilitate

Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.

Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.
Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

Site-ul kelik.ro nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către kelik.ro a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Forța majora

kelik.ro își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de kelik.ro care includ: incendii, explozii, inundații, condiții meteorologice extreme, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forța majora conform uzanțelor legii romanești.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Litigii

Orice litigiu apărut între Utilizatori și kelik.ro va fi rezolvată prin cale amiabilă.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenta revine instanțelor de judecată mane citarea putandu-se face la sediul Sc. Kelik Shoes Srl cu adresa : Sos. Bucuresti-Targoviste , Nr:693 Crevedia - DAMBOVITA, Romania


LIVRAREA COMENZII !

Termenul de livrare a comenzii este de  1-3 zile lucratoare din momentul efectuarii comenzii la produsele disponibile in STOC.   15-30 zile pentru produsele care sunt 

LA COMANDA  si 30-60 zile pentru produse EXCLUSIVE.

Pentru a vedea Termenii de livrare mai concreti, faceti click pe produsul dorit si bifati marimea dvs.

In cazul in care termenul de livrare a produselor se prelungeste, va anuntam pe email sau telefon.

Produsele comandate pe siteul kelik.ro se livreaza numai prin curierat rapid. La venirea curierului achitati ramburs coletul.


CONDITIILE DE LIVRARE sunt:

- GRATUIT pentru comenzile a caror valoare depaseste 210 RON 

- 19,00 RON pentru comenzile cu valoarea cuprinsa intre 0 si 210 RON, pentru orice destinatie din Romania, indiferent de numarul de produse sau greutatea coletului.


Livrarea se face prin SAMEDAY courier Romania, tarifele fiind valabile pentru orice localitate din Romania in care se afla un sediu SAMEDAY courier Romania.

In cazul in care clientul nu este gasit la adresa mentionata, el va fi contactat telefonic de catre firma de curierat.

Receptia produselor reprezinta acceptul clientului ca produsele au ajuns in stare buna. Factura constituie contractul de vanzare/cumparare conform legislatiei romane 

in vigoare. Clientul isi exprima acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul ca a primit produsul (produsele) care este (sunt) conform cu comanda si cu 

nevoile acestuia.

Kelik isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze livrari ale produselor comandate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de kelik care includ: 

incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve, actiuni guvernamentale, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile sau alte impedimente de forta 

majora conform uzantelor legii romanesti.

Valoarea maxima a daunelor ce pot fi platite de Kelik fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare este valoarea sumei incasate de Kelik 

de la acest client.

Atentie: in cazul in care curierul nu gaseste pe nimeni la destinatie si nu reuseste sa predea coletul, comanda se va intoarce la noi. Pentru a incerca o alta 

expediere destinatarul se obliga sa plateasca pentru ambele expeditii.


SCHIMUL DE PRODUS/MARIME

Daca produsul achizitionat nu se potriveste ca marime sau model, il puteti schimba cu plata curier.  

Clientul plătește doar taxe de transport unic prin dus-întors, completarea unui Formular de schimb produs pe care il gasiti in contul 

dvs., in drept cu fiecare comanda.


URMARIREA COMENZII

Indata ce inregistrezi comanda, un operator Kelik te va suna pentru a te informa despre livrare si plata. In acelasi timp poti urmari statusul comenzii tale din contul 

tau de client, din sectiunea Comenzile mele.

Daca ai nevoie si de alte informatii decat cele afisate in contul tau, colegii nostri de la Suport clienti asteapta sa iti preia apelul in fiecare zi, la numarul: 0 

+40 732 776285, Luni- Vineri, intre orele 09.00-17.00.

Datorita programului firmelor de curierat in weekend nu se fac expedieri. Livrarile se efectueaza doar in zilele lucratoare, de luni pana vineri. Inainte sa primiti 

coletul, veti fi contactat prin telefon de catre curier pentru a confirma prezenta la adresa de livrare.

Pot aparea intarzieri din diverse cauze: sarbatori legale, conditii meteo nefavorabile, probleme tehnice independente de firma etc. In cazul in care termenul de 

livrare a produselor se prelungeste, se anunta clientul pe email. Comenzile primite vineri dupa orele 17.00 vor fi procesate saptamana viitoare, luni dimineata.


Atentie: in cazul in care curierul nu gaseste pe nimeni la destinatie si nu reuseste sa predea coletul, comanda se va intoarce la noi. Pentru a incerca o alta 

expediere destinatarul se obliga sa plateasca pentru ambele expeditii.

MODIFICARE SAU ANULARE COMANDA

Daca te-ai razgandit si nu mai doresti un produs din comanda, doresti un alt produs decat cel comandat sau nu mai doresti niciunul dintre produsele comandate, te rugam 

sa ne anunti cat mai repede.

Telefon: +40 732 776285.
Luni-Vineri, intre orele 09.00-17.00 sau pe email-ul: info@Kelik.ro.

Colegii nostri de la Suport clienti  vor face tot posibilul sa iti modifice sau anuleze comanda.

Sc. Kelik Shoes Srl.

Adresa: Sos. Bucuresti-Targoviste , Nr:693 Crevedia - DAMBOVITA 

Registrul Comertului nr: J15/296/2020

C.U.I.: RO42408146

TEL: +40 732 776285

Site utilizează cookie-uri !
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. !